Tokiko Takemoto

Koru (170mm)

SKU: TT14

$207
Glassblown Koru 17cm high