Tokiko Takemoto

Koru (140mm)

SKU: TT12

$150

Glassbown Koru 14cm high